اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۰۴۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۵۹۲۳۷۶ ۰۰۹۸
آدرس : تهران ، خیابان سعدی ، مجتمع تجاری سعدی ، تجهیزات صنعت ایرانیان ، آقای میرزاخانی

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۵۹۲۳۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی ، مجتمع تجاری سعدی ، تجهیزات صنعت ایرانیان ، آقای میرزاخانی

تجهیزات صنعت ایرانیان

تجهیزات صنعت ایرانیان ، تهیه کننده و عامل فروش و پخش انواع گیربکس های صنعتی و مورد استفاده در پتروشیمی ها و تاسیسات نفت و گاز می باشد.

ادامه...